ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 33
Dün Tekil: 80
Toplam: 272732
IP: 3.80.32.33
Basın Açıklaması


 Hızla artan dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için bütün ülkeler stratejik öneme haiz gıda üretimine önem vermektedirler. İnsanların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesinin temini gıda güvenliği ve gıda güvencesinden geçmektedir. Bu da insanın günlük alması gereken proteinin en az yarısının hayvansal kökenli olmasıdır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi insanların tükettiği hayvansal proteinle doğru orantılıdır. Bu gün gelişmiş ülkeler bizim 4-5 katımız daha fazla hayvansal protein tüketmektedirler.


          Diğer taraftan ülkemiz ekonomisi için çok büyük önem arz eden hayvancılık sektörü hak ettiği yerde değildir. Gelişmiş ülkelerde tarımın içindeki payı %25 dolaylarındadır. Yıl boyu düzenli iş,düzenli gelir ve istihdam olan hayvancılık sektörü bitkisel üretime göre yarattığı 4-5 katı fazla katma değer ile çok büyük önem taşımaktadır. Sokaktaki her 4 kişiden birinin işsiz gezdiği ülkemizde hayvancılık mutlaka geliştirilmelidir.


          Bütün dünyada ve ülkemizde kamuoyunun yakından izlediği gibi hayvan ve insan sağlığını tehdit eden birçok salgın ve zoonoz hastalıklarda artış gözlenmetedir. Gündemi meşgul eden başta Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Sars, B.S.E (deli dana), Kuduz, Brucella gibi birçok hastalıkla mücadelede yetişmiş, bilgiyle donatılmış uzmanlara, her türlü aşı, ilaç, ekipman ile desteklenmiş güçlü araştırma kuruluşları olan teşkilatlara ihtiyaç vardır.


          Veteriner Hekimler olarak başta Sayın Valimiz olmak üzere, Belediye Başkanımız, meslek odalarımız ve iş adamlarımızın hayvancılığın önemini dile getirmeleri ilimiz açısından çok sevindirici gelişmelerdir. Bizleri sevindiren diğer bir olay, son zamanlarda ülke ve Denizli ekonomisinde meydana gelen değişime paralel, sermaye sahibi girişimcilerin hayvancılık sektörüne yatırım yapmaya başlamalarıdır. Bu vesileyle %76'sı 1-5 başlık işletmelerden oluşan hayvancılık işletmelerimizin yerine, ekonomik anlamda sağlıklı, kaliteli ve rekabet edebilir işletmelerin kurulması gerçekleşecektir.


          Bu noktadan hareketle Denizli Veteriner Hekimleri Odası olarak meslektaşlara yönelik hizmet içi eğitim toplantıları çerçevesinde ilimizde oluşmaya başlayan büyük ölçekli işletmelerin yönetim ve sağlık sorunlarıyla ilgili 16-17 ŞUBAT tarihlerinde iki gün süreli bir proğram gerçekleştireceğiz. Hizmet içi eğitimi bizlere Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mikrobiyoloji A.B.D. Başkanı Sayın Prof.Dr.Osman ERGANİŞ, Dahiliye A.B.D. Başkanı Prof.Dr. Mehmet MADEN, Hayvan Besleme A.B.D. Başkanı Prof.Dr. Behiç COŞKUN ve Doğum ve Jinekoloji A.B.D. Başkanı Sayın Prof.Dr. Dursun Ali DİNÇ Beyler vereceklerdir. Kendilerini şimdiden şahsım, odamız ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim. Programın hepimize yararlı ve hayırlara vesile olmasını dilerim.

M.Ali UZAKGİDER
Vet. Hek. Odası Bşk