ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 33
Dün Tekil: 80
Toplam: 272732
IP: 3.80.32.33
Desteklemelerin Kaldırılması Hakkında Basın Açıklaması


BASIN AÇIKLAMASI

    Ülke hayvancılığını geliştirmek için 2000 yılından beri çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile değişik şekillerde desteklenen hayvancılığımız geçmiş yıllardaki tahribatları ve geri kalmışlığı bertaraf ederek belirli bir gelişme trendini yakalamıştı.

    Ancak 15 nisan 2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararı, elde edilen olumlu gelişmeleri durduracağı, hatta geri getireceği endişesi yaratmıştır.

    Söz konusu karar ile birçok destek tamamen kaldırılırken, bazı destekler aşağıya çekilmiştir. Diğer taraftan hep eleştirdiğimiz, hiçbir yönlendirici özelliği olmayan dekar başına verilen doğrudan gelir desteği kaldırılırken söz konusu kararda hayvan başına destek verilmesi planlanmıştır.

    Yeni kararnameye göre melez hayvan başına yılda 300 ytl., saf ırk hayvan başına 350 ytl., hastalıklardan ari işletmelerde hayvan başına 400 ytl. Manda yetiştiricilerine 300 ytl. destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler 2009 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

    Hayvancılıkta önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasında geçen yıllarda verilen desteklerle ekilişte % 100 artış sağlanmıştı.

    Yem bitkileri ekilişlerinde 2007 de 130 ytl./dekar olan yonca desteği 115 ytl. ye, korunga desteği 80 ytl.den 75 ytl.ye , yapay çayır mera desteği 100 ytl.den 75 ytl. ye, fiğ desteği 50 ytl.den 30 ytl.ye , slajlık mısır desteği 60 ytl.den 45 ytl.ye indirilmiştir.

    Yapılacak desteklemelerin verim, kalite, kayıt gibi hususlarda yönlendirici olması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda kaliteli damızlık kullanımını teşvik için mavi sertifikalı saf ırk belgesi olanlara hayvan başına 550 ytl., beyaz sertifikalı olanlara hayvan başına 275 ytl. destekleme verilirken bu 2008’de kaldırılmıştır. Kaliteli sperma kullanmayı teşvik eden hayvan başına verilen 26 ytl. ve kalkınmada öncelikli illerde verilen 36 ytl. Suni tohumlama desteği kaldırılmıştır.

    Buzağıların kayıt altına alınmasını sağlayan ön soy kütüğüne kayıtlı buzağılara verilen 80 ytl., soy kütüğüne kayıtlı buzağılara verilen 140 ytl. destekleme kaldırılmıştır. Bunların yanısıra küpeleme, aşılama çalışmalarına verilen 2’şer ytl. desteklemeler de kaldırılmıştır.

    Teknoloji kullanımını teşvik eden süt sağım ünitesi, soğutma tankı ve gübre çukuruna verilen 200 bin ytl. lik faturanın % 40’na kadar verilen destek kaldırılmıştır.

     Diğer taraftan sağlıklı süt üretimini teşvik eden, sütün soğuk zincire dahil olmasını temin eden ve sütün faturalandırılmasını gerçekleştiren ortalama litrede 8,5 ykr.olan süt desteklemesi 2008 ‘de kaldırılmıştır.2007’de ortalama 5 ton süt veren hayvan başına 500 -600 ytl. Süt desteği verilmekteydi.

     Yapılan desteklemeler kıyaslandığında 2008 yılı desteklemeleri hem miktar olarak azaldığı gibi hem de olumlu gelişmelere vesile olması bir tarafa elde edilenleri de olumsuz etkileyecektir.

     Her türlü ıslah çalışmasını yapan, kaliteli yüksek verimli damızlık kullanan ve yılda ortalama 5 -6 ton süt üreten, yaptırdığı suni tohumlama ile en kaliteli buzağıyı elde eden yetiştiriciye 350 YTL. Destek verilirken; hayvan kaçakçılığının yaşandığı ve doğru dürüst kaydı tutulmamış, düşük verimli, ıslah edilmemiş hayvanlara 300 YTL destek verilecek olması çok büyük haksızlıklara sebep olacaktır. Bilinçli, emek veren, çok üreten yetiştirici cezalandırılmış olacaktır.

     Hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığı, damızlık ve süt tozu ithalatı, kullanılan girdilerin yüksekliği, süt fiyatlarında yaşanan düşüşlerle, salgın hastalıklarla boğuşan hayvancılığımızı olumsuz etkileyecek olan bu karardan başta sayın Bakanımız olmaz üzere bütün yetkililerden vazgeçmelerini ve yeni bir karar almalarını yetiştiricilerimiz ve ülkemizin geleceği için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Saygılarımızla.

M.Ali Uzakgider

Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı