ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 33
Dün Tekil: 80
Toplam: 272732
IP: 3.80.32.33
Kurban Bayramına İlişkin Basın Açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI

İslam Âleminin önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramını önümüzdeki günlerde idrak edeceğiz. Kurban, yaklaşık 600 bin büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş hayvanın yetiştirilmesi, taşınması, pazarlanması ve satışı ile kesimi ve tüketimini kapsayan, zamanla sınırlı çok büyük bir organizasyondur. Kurbanın insan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre, ekonomik, ve hijyen boyutu bulunmaktadır. Özellikle Veteriner Hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan hayvanlar bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve kesilen hayvanlardan elde edilen etler ise insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Kurbanlık hayvanların sokaklarda dolaştırılmaları, meydanlarda bekletilmeleri, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarında tutulmaları ve uygun olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu daha da arttırmaktadır.

Öncelikle Kurban ibadetinin kamuoyunda hayvan katliamı gibi gösterilmesinin önlenmesi, halkımızın, ibadetini kolay ve rahat yapabilmelerinin temini, üreticilerimizin ürettikleri hayvanlarını uygun şartlarda satışlarını yapabilmeleri, kurban bayramının kurban ruhuna uygun şekilde kutlanması, Kurban bayramında insan sağlığı, hayvan sağlığını korumak ve hayvanların hayvan refahı ve hijyenik şartlara uygun olarak kesilmesini ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve AB sürecinde Kurban Bayramı ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi veteriner hekimler olarak amacımızdır.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayram öncesi yoğun bir hayvan hareketinin yaşanacak olması birçok yönüyle önem arz etmektedir. Yurdumuzun değişik yörelerinden başka başka bölgelere hayvan nakilleri gerçekleşecektir. Diğer taraftan ülkemizin doğu ve güneydoğu sınırlarından hayvan kaçakçılığının olduğu bilinmektedir. Bu sebeple özellikle başta şap hastalığı olmak üzere, çiçek, koyun-keçi vebası, şarbon gibi birçok salgın hastalık başka yerlere taşınacaktır. Bu durum ülkemiz hayvancılığı açısından büyük ekonomik kayıplara neden olacaktır. Bu nedenle hayvan hareketlerinin kontrolü çok büyük önem taşımaktadır.

Kurbanlık hayvan sevki yapacak yetiştiricilerimizin, sevkten en az 15 gün önce hayvanlarına şap aşılarını yaptırmaları, büyükbaş hayvanlarının mutlaka küpeli, pasaportlu olması, köyden ilçeye Menşe Şahadetnamesi, ilçeden il ve iller arasında Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri, nakil vasıtalarını hayvanların refahını sağlayacak şekilde düzenlemeleri ve dezenfekte ettirmeleri gerekmektedir.

Kurbanlık hayvanlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan ruhsatlı, veteriner hekim kontrolünün yapıldığı, her gün dezenfekte edilen hayvan pazarlarında satışa sunulmalıdır. Kurbanlık alacak vatandaşlarımız da böyle yerleri tercih etmelidirler.

Kurbanlık hayvan alımlarında; Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi olmayan, sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf olan, gebe olan, yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, tüyleri karışık ve mat olan, bakışları ve dış görünümü cansız olan, pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan hayvanların alınmaması gerekmektedir.

Satın alınan hayvanlar kurbana kadar sakin ortamlarda, iyi barınaklarda, normal beslenme alışkanlıklarında bakılmalıdır. Kesim öncesinde 24 saat sadece su vererek dinlendirdiğimiz hayvanlarımızı nahoş görüntülere sebep olmadan, hayvanlara eziyet etmeden, asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyan yerlerde kesmeliyiz. Bu konuda veteriner hekim kontrolünün olduğu ruhsatlı mezbahalar ve Kurban Komisyonunca belirlenen kesim yerleri tercih edilmelidir.

Kesimde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

 • Kesim yeri temiz olmalı ve akarsu bulunmalıdır.
 • Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir.
 • Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir.
 • Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir.
 • Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır.
 • İç organlar yüzme isini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır.
 • Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, hasta ve süt bulunan memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır.
 • Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir
 • Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır.
 • Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir.
 • Kesim sonrasında doku ve organlarda lezyon, şişlik, kötü koku ve anormal bir görüntü tespit edildiğinde et tüketilmeden önce mutlak surette bir veteriner hekime gösterilmelidir.

Kasaplık bir hayvanın kesimi sonucunda elde edilen değerin %70'ini et, %20'sini sakatat, %10'unu da deri oluşturmaktadır. Kontrollü kesimler sonucu elde edilen deri miktarı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre yıllık yaklaşık 10 milyon adettir. Kontrolsüz kesimlerin yapıldığı Kurban Bayramlarında ise 3,5–4 milyon adet derinin elde edildiği tahmin edilmektedir. Kurbanlık hayvan kesimlerinde kesici ve yüzücülerin bu işte usta olmaması, kullanılan alet ve ekipmanların yetersizliği, kesim yerlerinde yeterli teknik ve hijyenik şartların bulunmamasından dolayı kusurlu diye isimlendirdiğimiz deriler elde edilmekte, derilerdeki fireler artmakta ve kalite düşmektedir.

Kurbanlık hayvanların kesimleri sonucunda elde edilen ham deriler zamanında ve yeterli düzeyde tuzlanmadıklarından oluşan kokuşmaya bağlı olarak ham deri kayıpları artmaktadır. Bu da doğal olarak ekonomik kayba sebep olmaktadır.

Sonuç olarak tüketiciler kurban bayramında sağlıklı bir et elde edebilmeleri için, kurbanlık hayvanlarını Veteriner Hekim kontrolünde satış yapan yerlerden almalı, kesimleri bu konuda ehliyetli kimselere (tercihen mezbahalarda) yaptırmalı, kesim sırasında ve sonrasında hijyenik kurallara uymalı, artık organ ve dokular gelişi güzel atılarak halk ve çevre sağlığı tehdit edilmemeli, etlerin olgunlaşmasından (kesimden sonra 12–24 saat bekledikten) sonra tüketilmeli ve etler soğukta muhafaza edilmelidir.

Denizli Veteriner Hekimler Odası olarak Türk-İslam Âleminin Kurban Bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını dileriz.

Mehmet Ali UZAKGİDER

Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı