ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 2
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
21/05/2009 BASIN AÇIKLAMASI
DÜNYA SÜT GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

  

            Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun 1956 yılında almış olduğu bir karar ile her yıl 21 Mayıs “ Dünya Süt Günü” olarak değerlendirilmektedir. Yapısında bulunan besin maddeleri nedeniyle doğada tek olma özelliğini taşıyan sütün öneminin herkese anlatılması, toplumların bilinçlendirilmesi ve süt tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla böyle bir uygulama başlatılmıştır.


            İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için günlük alması gereken proteinin yarısının hayvansal kökenli olması gerekmektedir. Hayvansal kökenli proteinlerin en başında doğumdan hayatın sonuna kadar her dönemde vazgeçilmez ve biyolojik değerliliği yüksek olan süt çok büyük önem taşımaktadır. İnsan beyninin gelişimini çocukluk çağında tamamladığı beynin gelişiminde hayvansal proteinin etkin olduğu dikkate alınırsa sütün toplumun geleceği için ne denli önem taşıdığı anlaşılacaktır.


            İnsanların her yaş döneminde tükettiği süt miktarı yetişmiş ve sağlıklı bir toplum olmanın temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Ne kadar süt, o kadar protein, o oranda zeka düzeyi gelişmiş toplum demektir. Aynı zamanda ruhsal ve bedensel olarak sağlam bir gelecek demektir.


             Toplum olarak yeterli düzeyde hayvansal protein aldığımız söylenemez. Gelişmiş ülkelerde kişi başına ortalama günlük 102 gr. Protein alınırken bunun 70 gramı hayvansal kökenlidir. Ülkemizde ise günlük 84 gram  protein alınırken bunun ancak 17 gramı hayvansal kökenlidir. Gelişmiş ülkelerde yılda kişi başına 85 kg. un tüketilirken ülkemizde 325 kg. Un tüketilmektedir. Bu da toplum olarak un ile beslendiğimizin göstergesidir.

            Hayvansal protein kaynağının % 45’ini oluşturan sütün tüketimi gelişmiş ülkelerde kişi başına 282 litre iken bu rakam ülkemizde 153 litredir Bu gün ülkemizde 12 milyon ton civarında süt üretilmektedir. Bu rakamın yeterli seviyede olabilmesi için bu günkü nüfusumuza göre 23 milyon ton süt üretmemiz gerekmektedir. Bu da ancak ülke hayvancılığının geliştirilmesi ile mümkündür.


            Diğer taraftan tüketime sunulan gıdaların sağlıklı hayvanlardan elde edilmesi, hijyenik şartlarda işlenmesi ve sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmesi olmazsa olmazdır. Hayvansal gıdalar çok çabuk bozulabilen ve mikroorganizmalar için çok çabuk üreme ortamı oluşturmalarından dolayı risk taşımaktadırlar.


             Bundan dolayı öncelikle hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklara karşı iyi mücadele. bu hastalıkların hayvanlardan eradike edilmesi ile mümkündür..


            Diğer taraftan hayvansal gıdalar çiftlikten sofraya kadar mutlak surette Veteriner Hekim kontrolünde üretim, işleme, muhafaza edilmelidir.


            Toplumda hayvansal protein ve süt tüketimini artırıcı tedbirlerin alınması şarttır.

            Bu konularda daha önceleri defalarca dile getirdiğimiz başta “okul sütü” projesi olmak üzere, süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının indirilmesi, hayvancılığın yeterli seviyede desteklenmesi, sütte ve ette fiyat istikrar fonunun kurulması, kampanyalar şeklinde reklamlarda toplumda süt ve süt ürünleri tüketiminin teşvik edilmesi gibi önerilerimizi yetkililere tekrar hatırlatıyoruz.


            Toplumun sağlıklı, uzun ömürlü fertlerden oluşması ancak ve ancak yeterli ve dengeli beslemeyle mümkün olacaktır. Herkese süt tüketmeye davet ediyoruz.(2009)

 

Mehmet Ali UZAKGİDER

Denizli Veteriner Hekimler Odası  Başkanı