ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 2
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
BASIN AÇIKLAMASI


BASIN AÇIKLAMASI

 

Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Tarımsal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması temeline dayanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli projesinin tanıtım toplantısı geçen günlerde ilimizde yapılmıştır.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hazırlamış olduğu bu proje kapsamında coğrafik, topoğrafik, iklim, ekoloji ve idari durumların göz önüne alınarak ülke genelinde 30 (otuz) ayrı tarım havzası oluşturulmuştur. Ülke genelinde hangi ürünün nerede ne kadar yetiştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine yönelik ürün yetiştirme bölgelerinin belirlenmesi temeline dayanmaktadır.


            Neticede ülkenin ihtiyaçları ve ihracat potansiyeli göz önüne alınarak bir üretim planlaması yapılması hedeflenmiştir. Yıllardan beri sadece bir oy deposu olarak görülen tarımda gerçek verilerin toplanarak ileriye dönük planlamanın yapılacak olması kıt ülke kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi açısından çok önem arz etmektedir.


            Yıllardan beri fikir olarak hep söylenen ama bir türlü ortaya konamayan bu projenin başlatılması ülkemiz menfaatine olacaktır.


            Ancak tespit ettiğimiz bazı hususları yetkililere iletmiş olmakla birlikte kamuoyu ile paylaşmak gereğini düşündük.


            Ortaya konan bu proje asıl binanın bir çatısı durumundadır. Projede belirtilen hususlar ulaşılması gereken hedeflerdir. Öncelikle bu hedeflerde sadece bugün devletçe desteklenen 16(onaltı) ürün göz önüne alınmıştır. Halbuki ülkemizde 150 çeşit ürün ekonomik olarak üretilebilmektedir. Bitkisel üretim açısından meyvecilik, sebzecilik, tarla bitkileri, sanayi bitkileri, yem bitkileri gibi toplamda hepsinin bir arada değerlendirilerek ülkenin ihtiyaçları ve ihracat potansiyeli açısından ele alınarak bu çalışmanın yapılmasının daha iyi olacağı aşikardır.


            Diğer bir husus gelişmiş ülkelerde toplam tarımın içinde ortalama % 60 seviyelerinde bulunan hayvancılığa projede hiç değinilmemektedir. Ülkemiz tarımı içinde daha %25’ler dolayında olan hayvancılığın desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesinin temel şartı olan hayvansal gıdaların karşılanması önümüzdeki süreçte daha da stratejik bir hal alacaktır.


            Ülke genelinde başta büyükbaş olmak üzere, küçükbaş, kanatlı, arı, balık, vb hayvancılığın her kolu  mutlaka bu projede veya başka bir hayvancılığın desteklenmesi projesi kapsamında ele alınmalıdır.Projenin temelini teşkil edecek olan alt yapısına fazlaca değinilmediği görülmektedir. Alt yapı kapsamında başta bugün sayıları 4(dört) milyon civarındaki ve her biri 6-7 parçadan oluşan tarımsal işletmelerin toplulaştırılması ve ekonomik büyüklüğe ulaştırılması şarttır. Aksi takdirde küçük parçalı işletmelerde ekonomik anlamda sağlıklı, rekabet edebilir, üretim yapmak mümkün olmayacaktır.


            Diğer taraftan ana materyali oluşturan toprağın yapısı, kullanım kabiliyeti, sınıfı vb benzeri özelliklerinin belirlenmesi yetiştirilecek ürünün seçilmesi açısından şarttır. Bu konuda Denizli ili olarak yürütülen toprak haritasının çıkarılması çalışması mutlaka ülke genelinde de yapılmalıdır.


            Ürünün yetişmesinde toprağın vazgeçilmezi olan su ile ilgili olarak sulamaya ilişkin alt yapı eksikliklerinin giderilerek ekonomik anlamda sulanabilir 4(dört) milyon ha alanın da bir an önce tarıma kazandırılması gerekmektedir.


            Tarım dendiğinde her ne kadar Tarım Bakanlığı akla gelse de bugün ülkemizde birçok bakanlık , kurum ve, kuruluş tarımla ilgilenmektedir. Çok başlılığın ve parçalanmışlığın ortadan kaldırılması için bu görevlerin bir çatı altında toplanması şarttır.


            Kırsalı planlayacak bir bakanlık çatısı altında bu çalışmaların yürütülmesinin iyi olacağı kanaatindeyiz.


            Yapılan bu proje çalışmasını  ülkemiz açısından bir başlangıç ve yeni bir ufuk açması bakımından çok önemli buluyoruz. Umarız bu projenin arkası getirilerek stratejik bir önemi olan tarımın geleceği planlanmış ve hedefleri belirlenmiş olur.

 

 Mehmet Ali UZAKGİDER

Veteriner Hekimler Odası Başkanı