ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 7
Dün Tekil: 98
Toplam: 272446
IP: 107.21.16.70
(2) K BELGESİ HK.
T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :B.11.0.KUG.0.11.01/201-01                                                              …./12/2009

Konu:Yetki Belgeleri Hk.

 

 

 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİNE

 

 

            İLGİ: 17.12.2009 tarihli yazınız.

 

                        İlgi yazınız incelenmiştir.

                        Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin 3ncü fıkrası “ Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taşımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

            a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

            b) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

            c) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

            ç)  Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar.

            d) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar” hükmünü, aynı fıkranın € bendi “Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.” İçermektedir.

 

                        Adlarına kayıtlı taşıt/taşıtlarla yukarda belirtilen hususlar dışında taşımacılık yapılması halinde ; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 ncü maddesi  “Tanımlar” ı 6ncı maddesi  “Yetki  Belgesi Türleri”ni, 12 nci maddesi  “Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Genel Şartları”nı , 13 ncü maddesi Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları”nı, 14 ncü maddesi “ Yetki Belgesi Almak ve Yenilemek için Gerekli Belgeleri” ve 24 ncü maddesi “Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar”ı  düzenlemiş bunmakta olup, taşımada kullanılacak taşıtların mülkiyeti  ve sahiplik durumu da göz önüne alınmak suretiyle, yapılan işin kapsamı ve niteliğine uygun olarak hangi yetki belgesinin alınacağı kararının, tarafınızca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                                        M.Nesip KEMALOĞLU

                                                                                                     Bakan a.

                                                                                         Genel Müdür Yardımcısı