ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
AKREDİTE VETERİNER HEKİMLİK


AKREDİTE VETERİNER HEKİMLİK

 

            Değerli Meslektaşlarım,

            Akredite Veteriner Hekimlikle ilgili Bakanlık Bürokratları ile son bir ay içinde değişik seviyelerde çok fazla görüşme yapıp gelişmelerin safahatı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bazı arkadaşlar hala çabalarımızı ve şu anda Bakanlıkça yürütülen çalışmalar hakkında verilen bilgileri ısrarla anlamamazlıktan geliyorlar. Konuyu Bakanlıktan aldığımız bilgiler ışığında bir kere daha açıklamak gereği duyuyoruz.

Bilindiği üzere Avrupa Birliğine katılım sürecinde, AB mevzuatının ülkemiz mevzuatına entegrasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu çalışmalarda yer alan kombina, kesimhane ve et işleme tesislerinde uygulanan Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasının ülkemizde de uygulanması hedeflenmiştir. Bu amaçla 2006 yılında ülkemizde yasal altyapısı bulunmayan Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasına hazırlık amaçlı Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması başlatılmıştır.

Akredite Veteriner Hekimlere ödenen ücretlerinin kaynağı hayvancılık desteklemelerden karşılanmaktadır. Destek ödemeleri yapılabilmesi için Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) fıkrası hükmüne göre Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı bunu müteakip Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. Bu durum her yıl Akredite Veteriner Hekim atamalarında sıkıntıya neden olmuştur.

            Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması ile yıllar itibari ile 2008 yılında 33 ilde 137 Akredite Veteriner Hekim, 2009 yılında 31 ilde 134 Akredite Veteriner Hekim, 2010 yılında ise 39 ilde 142 Akredite Veteriner Hekim görevlendirmesi yapılmıştır.

            Destek ödemeleri kapsamında yapılan bu uygulamanın, gerek 3285 sayılı kanun ve gerekse 5179 sayılı kanunda yer almaması, görevlendirilen Akredite Veteriner Hekimlerine de yetki sıkıntısı yaratmakta ve kamu kurumları ve bunların ortak veya iştiraklerine ait tesislerde de görevlendirme yapılamamaktaydı.

11.06.2010 tarihinde kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31. Maddesi 8. Fıkrası uyarınca Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuştur. Bu madde ile Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması yerini daha da gelişmiş olarak Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimliğe bırakmıştır.

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 2010/13) 26 ıncı maddesi “bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz” hükümlerini içermekte olduğundan Akredite Veteriner Hekimler yaklaşık 250 adet (bu rakama hiç ulaşılamamıştır.) özel kombina, mezbaha ve kesimhanelerde görevlendirilmekte iken Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile sayıları 700 e varan tüm özel ve resmi kırmızı ve kanatlı mezbahaları ile 1.600 adet civarında faaliyet gösteren parçalama tesislerinde Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim olarak görevlendirme imkânı sağlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlık en az 1.500- 2.000 yeni veteriner hekim kadrosu açarak bu görevleri yaptırmak zorundadır.

Bakanlıkça, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Faaliyetlerinin Finansmanı ve Harcamaları Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve kurum görüşüne açılmıştır. Bu nedenle adı geçen Yönetmeliğin yayımlanması ile İl Müdürlükleri Döner Sermaye Birimleri aracılığı ile Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması yerine getirilen ve Bakanlığımız adına 5996 sayılı kanunun verdiği yetkileri kullanmak üzere mevcut Akredite Veteriner Hekimler de dahil yaklaşık 2000 tesise Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ataması yapılacaktır. Adı geçen yönetmelik yayımlanıncaya kadar, kamu kurumlarına ait kombina ve mezbahalarda kurumların veteriner hekimleri Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim olarak, diğer kombina ve mezbahalara Bakanlığımız çalışanı Veteriner Hekimler Resmi Veteriner Hekim olarak görevlendirilmiştir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği konunun sürekli takipçisi olmaktadır.

Meslektaşlarımıza, saygı ile duyurulur.

 

        Dr. Mehmet ALKAN

                                                                             Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                       Merkez Konseyi Başkanı