ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 33
Dün Tekil: 80
Toplam: 272732
IP: 3.80.32.33
K_2 BELGESİ


T.C

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.11.0.KUG.0.11.00.02/202-16846                                                            ANKARA

KONU: Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİNE       

Dr.Mediha Eldem Sok. 73/8

Kocatepe/ANKARA

                                                                                                                           23 Aralık 2010

İLGİ: 23.12.2010 tarih ve 804/703 sayılı yazınız.

           

            İlgi yazınız incelenmiştir.

           

            Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi  “… K2” yetki belgesi : Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir…”  hükmüne ,

            Amirdir.

            Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık işi ile iştigal eden her firmanın, faaliyet alanına göre yetki belgesi alması ve faaliyetlerinde kullandığı her bir taşıtı, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave ettirilerek taşıt kartını alması; ülkedeki taşıma düzeninin sağlanması, taşımada kullanılan taşıtların tespiti ve takibi, yapılan taşımalarda ülke ekonomisine maksimum verimin sağlanması ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun amacı çerçevesinde bir zorunluluk olup, taşıt kartı bulunmayan taşıtların, karayolu taşımacılığında kullanılmaları mümkün bulunmamakla birlikte, anılan Yönetmelikte kapsam dışı bırakılan taşımalar açıkça belirtilmiştir.

           

            Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde ilgi yazınızda belirtilen  taşımalar için Birliğinize bağlı Veteriner Hekimlerin K2” yetki belgesi alması ve faaliyetlerinde kullanacakları tüm taşıtların adlarına düzenlenecek yetki belgelerine ilave ettirmeleri gerekmektedir.

 

            Yetki belgesiz veya düzenlenen yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır.

           

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ali Rıza YÜCEULU

                                                                                                                                 Bakan a.

                                                                                                                             Genel Müdür

                                                                                                                                 (imza)