ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 33
Dün Tekil: 80
Toplam: 272732
IP: 3.80.32.33
DDSYB & DVHO Taahhütnamesi


TAAHHÜTNAME

1.      Bu taahhütnameyi imzalayan serbest Veteriner Hekim; Denizli Veteriner Hekimler Odası (DVHO) ile Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DDSYB) arasında yapılacak Suni Tohumlama prokolünün bütün şartlarını kabul etmiş olur.

a)      Denizli ilinde suni tohumlama iznim olan bölgelerde soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı yetiştiricilere suni tohumlama hizmeti vereceğim.

b)     Suni tohumlama hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla suni tohumlama için gerekli araç,ekipman ve malzemeleri kendim temin edeceğim. Malzemelerin teknik ve hijyen kurallarına uymasını sağlayacağım .

c)      Yaptığım suni tohumlamaya ait belge ve icmalleri her ayın 5’ine kadar DDSYB’ne ulaştıracağım.

d)     DDSYB soykütüğü işletmelerinde programı uygulanmış işletmelerdeki suni tohumlama da kullanılacak tüm spermaların DDSYB tarafından tespit ve temin edilmesini kabul ediyorum. DDSYB’ne bağlı diğer soykütüğü işletmelerinde DDSYB tarafından temin edilecek spermlerden seçerek kullanmayı kabul ve taahhüt ediyorum.(Önsoykütüğünde isteğe bağlı sperma kullanılabilir. DDSYB spermaları önsoykütüğünde de kullanılabilir.)

e)      Suni tohumlama ücretini DVHO asgari ücret tarifesi üzerinden asgari düzeyde alacağım. (Yol ve uygulama şartlarının oluşturduğu farklar üretici ile Veteriner Hekim arasında pazarlığa tabidir.) Spermanın fiyatını DDSYB’nin belirlediği şekilde uygulayacağım.

f)      DDSYB ile yapılan protokol çerçevesinde yaptığım suni tohumlama ücretlerini DDSYB tarafından  bana verilen belgeyi işletme sahibine imzalatarak tahsil etmediğimi belgelendirdiklerimi; Devlet tarafından yetiştiricilere verilen destekleme ödemelerinin DDSYB hesabına geçmesinden 10 gün içerisinde  DDSYB’nin ; TC.Ziraat Bankası …………….Şb…………….nolu hesabıma parasını işletme sahibinden peşin tahsil ederek DDSYB’ne borçlandığım sperm bedelleri mahsup edildikten sonra ödeme yapılması ile almayı kabul ediyorum.(Bu ödeme yılda bir kez yapılmaktadır kesin bir tarihi yoktur.)

g)     Bu hizmeti sağlarken yapacağım hizmet ayıpları ve 3. kişilere verdiğim zarardan dolayı sorumluluğu kabul ediyorum. Yapacağım işlem ve eylemlerimden dolayı yetiştiricilerin işletmelerinde ve hayvanlarında meydana gelecek zararlardan DVHO sorumlu değildir.

 

2. Ek olarak vereceğim bir belge ile bu protokol dahilinde uyguladığım suni tohumlama hizmetinden DDSYB vasıtasıyla alacağım her bir tohumlama bedelinden T.C. Ziraat Bankası vasıtasıyla 1 Tl. (Bir Tl.)  kesilerek DVHO T.C. Ziraat Bankası 37166660-5001 nolu hesabına, 1 Tl (Bir Tl.) de DDSYB’nin  TC. Ziraat Bankası Denizli Şubesindeki 37103064-5001 nolu hesabına  bağış olarak aktarılmasını kabul ve taahhüt ederim.

 

3. DVHO ile DDSYB arasındaki protokolle uygulayacağım suni tohumlama hizmetinden dolayı; her türlü anlaşma, protokol, anlaşmazlık ve şikayetlerde, şahsım adına  Denizli Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kuruluna tam yetki veriyorum.

 

4. Bu protokolü imzalan Veteriner Hekim olarak; herhangi bir kooperatife, şirkete, derneğe, vb. dahil olmam durumumda bu protokol hükümlerinin geçerli ve amir olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

 

5. Bu taahhütnameye uymadığım takdirde DVHO’nın şahsımı  DDSYB ile yapılan protokolden çıkarmasını kabul ediyorum.

 

Bu taahhütname ile yukarıdaki şartların hepsini kabul ve taahhüt ederim.

                                                                                                                          

Adres                   :           

Tlf. İş.                   :

Tlf.Gsm.                :                                                                                                         

e-mail.                   :                                                                     

  Veteriner Hekim

O N A Y

DENİZLİ VETERİNER HEKİMLER ODASI

                    

Denizli VHO ile DDSYB arasında suni tohumlama uygulamaları ile ilgili olarak bir protokol imzalanmıştır.

            Şüphesiz ıslah çalışmalarında suni tohumlama önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte her alanda olduğu gibi hayvancılıkta da  önemli hamleler yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi düşük verimli fakat hastalıklara karşı dayanıklı, dirençli yerli ırklar ile yurt dışından getirilen yüksek verimli ırklarla tohumlama yoluyla melezleme çalışması yapılmasıdır. Bu konuda her coğrafi bölge için değişik ırklarla çalışılmıştır.  Örneğin Karadeniz Bölgesinde Jersen, Orta ve Doğu Anadolu da Brown Swiss (Montofon) Marmara ve Sahillerde Holstein ırkları yerleştirilmiştir. Bu konu da da önemli mesafeler kat edilmiştir.

            Ancak 1984 yılından sonra yapılan bütün bu çalışmalar bir kenara bırakılarak yurt dışından damızlık ithaline gidilmiştir. Ancak getirilen hayvanların yaşama, bakım ve besleme şartları farklı olduğundan maalesef hepsi telef olmuştur.

            Burada mevcut hayvan potansiyelinin akabinde dünyanın çeşitli bölgelerinden istediğiniz özelliklerde tohumlarını kullanabilme imkanları bulunmaktadır. Bu tohumlar vasıtasıyla istediğiniz ırka ve vasıflara dönüştürme imkanı olmaktadır.

            Bu seçenekte öncelikle elimizdeki hayvanların fenotip ve genetiklerini iyi bilmemiz gerekmektedir.Çünkü yapacağımız ıslahın elimizdeki hayvanların olumsuz taraflarını düzelterek veya iyi ile yer değiştirmeyi gerçekleştirmesi gerekir. Örneğin yüksek süt verimi , doğum güçlüğü, bacak, meme, tırnak, yükseklik gibi durumların genetik olarak değişimini yapacağımız  eşleştirme programları ile elde edebiliriz. Bu özellikleri düzeltecek boğaların tohumlarını (spermalarını) seçerek suni tohumlama yapmalıyız.

            Bu güne kadar gerek yetiştiricimizin talepleri gerekse suni tohumlama yapan Veteriner Hekimlerin tercihleri ile bu uygulamalar yapılmaktadır. Bizler bu çalışmaların daha sistemli ve bilimsel bir şekilde yapılması için DVHO ve DDSYB olarak müştereken işbirliğine gidilmiştir.

Bu çerçevede DDSYB üyelerinin işletmelerinde bulunan damızlık hayvanlarının eşleştirme  programını hazırlayacaktır. Bu eşleştirme programında mevcut hayvanların olumlu ve olumsuz genetipik özelliklerini belirleyerek tespit edilen olumsuzlukları giderici boğaların spermlerini temin ederek Veteriner Hekimlere ulaştıracaktır. Böylece Suni Tohumlama hizmeti veren Veteriner Hekim hangi işletmede hangi hayvana hangi tohumun kullanılacağını bilerek tohumlama yapacaktır.

            Ülke hayvancılığı ortalamalarına göre 1 - 5,5 dönümde 6 ton  süt ortalamasını yakalayan ilimizin hayvancılığının daha da ileri seviyelere gitmesi sağlanacaktır. Diğer taraftan ilimiz üstün vasıflı damızlık düve üretiminde önemli bir merkez olacaktır. Denetimli mevcut boğa altı sığırların % 100’nün tohumlandığı ve yüksek bir başarı oranına sahip olmasıyla Türkiye’ye örnek bir il olacaktır.

            Yapılan bu çalışmaların İlimiz ve Ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim.

 

                                                                                              M.Ali UZAKGİDER

                                                                            Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı