ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 2
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
DSMO Platformu Protokolü


DENİZLİ SAĞLIK MESLEK ODALARI

PLATFORMU PROTOKOLÜ

AMAÇ :  “ Tek Dünya Tek Sağlık “ konsepti kapsamında insan ve toplum sağlığının korunmasında birincil derecede sorumlu olan meslek örgütlerinin mesleki ve sosyal sorumluluk bilinciyle müşterek hareket etmelerini temin etmektir.

PROTOKOLÜN TARAFLARI : Denizli Veteriner Hekimler Odası, Denizli Tabipler Odası, Denizli Diş Hekimleri Odası ve Denizli Eczacılar Odası tüzel kişilikleridir.

KAPSAM: Öncelikle Denizli ilimizde insan ve toplum sağlığını ilgilendiren hususlar başta olmak üzere ülkemiz insanını etkileyecek toplumsal olayları da kapsayan durumlar, platformda yer alan meslek örgütlerinin mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve savunulmasının yanı sıra meslek örgütlerinin ilgi alanlarındaki problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin ilgililere ve kamuoyuna duyurulmasıdır.

GEREKÇE: Son yıllarda mal ve insan hareketinin artmasıyla birlikte çevre, hayvan ve dolayısıyla insan sağlığını alakadar eden bir çok unsur ortaya çıkmaktadır. Bilhassa son zamanlarda gündeme gelen ve sayıları 200’ün üzerinde olduğu bildirilen bakteriyel, viral,paraziter ve fungal kaynaklı zoonotik karakterli hastalıklar büyük önem taşımaktadır.

            İnsanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının yaklaşık % 60’nın zoonotik olduğu ve bunların da %  75’nin yeni ve yeniden önem kazanan zoonotik hastalıklar olduğu ,gıda kaynaklı hastalıkların % 90’ından fazlasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığı, bu hastalıklarla etkin mücadelede sağlık disiplinlerinin müşterek çalışması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda görülen Kuş gribi, Domuz gribi, BSE, Sars, Batı Nil virüsü, Ebola Hemorojik Ateşi, Maymun çiçeği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Hanta Virüsü gibi hastalıklar insan sağlığını ve  küresel ekonomileri ne denli etkilediği bilinmektedir. Dünyada her 10 -15 dakikada bir kişinin kuduzdan, yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin tüberkülozdan ölmesi ve insan bruselloz vakalarının yüksek oranda seyretmesi insan ve toplum sağlığının çok büyük tehdit altında olduğunu göstermektedir.

            İnsanların doğayı tahribatı, toprak ve suyu kirletmeleri neticesinde bir çok çevre probleminin ortaya çıkması bitki, hayvan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan bilinçsizce kullanılan kimyasallar, gıdalarda meydana gelen katkı ve kalıntılar, bitki, hayvan  ve insan sağlığında kontrolsüz kullanılan ilaç, hormon gibi maddeler, canlılarda meydana getirilen genetik değişiklikler  gıda güvenliğini ve gıda güvenirliğini tehdit etmektedir.

            Bütün bu ve bunlara benzer insan ve toplum sağlığını tehdit eden olumsuzluklara karşı toplumu uyarma, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma ve müşterek eylem planı hazırlama ve önderlik etmede beraber hareket edilmesi, güçlerin birleştirilmesi Denizli insanının yararına olacaktır.

            Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan felsefesiyle hareket edilecektir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ :  Normal dönemlerde iki (2) ayda bir ilk Çarşamba, günü olağan üstü durumlarda acilen olmak üzere toplanılır. Toplantılar sırayla taraf odalardan birinde yapılır. Platform  sözcülüğünü   6 (altı) aylık dönemler halinde sırasıyla Oda Başkanları üstlenir. Kamuoyuna aktarılacak konular müşterek istişare sonunda mutabakata varılarak belirlenir.

 

           

 Tbb. Odası Bşk.        Vet.Hek.Odası Bşk.       Eczacılar Odası Bşk.            Diş Hek. Odası Bşk.

Ersin ÇAĞIRGAN    M.Ali UZAKGİDER        Özen EKİZ                          İrfan KARABABA