ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 2
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
SEMİNER


VETERİNER  GASTROENTEROLOJİ  DERNEĞİ  VE  AFYON  KOCATEPE  ÜNİVERSİTESİ  VETERİNER  FAKÜLTESİ  İŞBİRLİĞİ  İLE

KÖPEK  VE  KEDİLERDE  ABDOMİNAL  ULTRASONOGRAFİ  ( İÇ  HASTALIKLARI  YÖNÜYLE )  ( 3 - 4  MART  2012 )  VE  VETERİNER  HEKİMLİKTE  KAN  ANALİZLERİ VE KLİNİK YORUMU  ( 10 - 11  MART  2012 )  EĞİTİM  PROGRAMLARINA  AİT  BİLĞİ  FORMU  AŞAĞIDADIR.

GENEL  ŞARTLAR 

 1. Eğitim  programları  belirtilen  tarihlerde  AKÜ  Veteriner  Fakültesi,  Hayvan  Hastanesi,  Afyonkarahisar' da  düzenlenecektir.
 2. her  eğitim  proramı  teorik  ve  uygulama  bölümlerinden  oluşur  ( Köpek  ve  Kedilerde  abd.  USG  ( 10  saat  teo  ve  4  saat  uyg.  top. 14  saat  ve  Vet. Hek.  Kan  Analizleri  ( 13  saat  teo.  ve  1  saat  uyg.  top.  14  saat )
 3. Eğitmenler : Veteriner  Hekimlikte  Kan  Analizleri  ve  Klinik  Yorumu ;  Prof. Dr. Mahmut  Ok,  Prof. Dr. Abdullah  Eryavuz,  Doç. Dr.  Gülcan  Avcı,  Doç. Dr. Abuzer  Acar,  Doç. Dr.  Fatih  M. Birdane  ve  Doç. Dr.  Turan  Civelek   ve  Köpek  ve  Kedilerde  Abdominal  Ultrasonografi Eğitim  Programı  ( İç. Hast. Yönüyle ) ; Prof. Dr. Mahmut  Ok  ve  Doç. Dr.  Turan  Civelek ).
 4. Program  sonunda  yapılacak  sınavla,  70  ve  üzeri  not  alan  katılımcılara,  Eğitmen  ve  kurum  yetkililerinin  imzalarını  içeren,  onaylı  " Başarı "  70  puan  altı  not  alan  katılımcılara  ise  " Katılım "  sertifikası  verilecektir.
 5. Eğitim  programlarına  Veteriner  Hekimler  ve / veya  mezun  durumdaki  Veteriner  Fakülteleri  son  sınıf  öğrencileri  katılabilir.
 6. Eğitim  programlarının  düzenlenebilmesi  için  alt  katılımcı  sayısı,  Köpek  ve  Kedilerde  abdominal  Ultrasonografi  Eğitim  Programı  ( 3 - 4 Mart  2012 )  için  15  ve  Veteriner  Hekimlikte  Kan  Analizleri  ve  Klinik  Yorumu  Eğitim  programı  ( 10 - 11 Mart  2012 )  için  ise  20  kişi  olarak  belirlenmiştir.
 7. Eğitim  programı  katılım  bedeli  ( konaklama , ulaşım  ve  yemek  bedelleri  hariç  olmak  üzere ) , her  bir  program  için,  kişi  başı  600  TL.  (Altıyüz Türk Lirası )  dır.  Yeter  sayıya  ulaşılamaması  halinde,  katılım  ücretini  yatıran  meslektaşlarımızın  ödemeleri  30  ( otuz )  gün  içerisinde  iade  edilir.  ve  eğitim  programı  yapılmaz.
 8. Katılımcılar  ilgili  programlar  için  belirtilen  sürede  ön  kayıt  ve  kesin  kayıt  yaptırmakla  yükümlüdür.  Ön  kayıt  sonrası,  ilan  edilen  tarihler  arasında,  katılım  bedelleri  belirtilen  banka  hesabına  yatırılacak  ve  sonrasında  kesin  kayıt  yaptıracaktır.
 9. Ön  kayıt  yaptırmaksızın  ödeme  yapılmaması  rica  olunur.  Alt  ve / veya  üst  katılımcı  sayısına  ulaşılmaması  ve / veya  aşılması  durumunda,  ilgililerin  başvuruları  kabul  edilmeyecek  ve  program  kayıtları  yapılmayacaktır.
 10. Ödemelere  ilişkin  hesap  numarası  daha  sonra  ( kesin  kayıt  döneminde )  ilan  edilecektir.
 11. Afyon  Kocatepe  Üniversitesi,  Veteriner  Fakültesi  ve  Veteriner  Gastroenteroloji  Derneği  ilgili  projenin / eğitim  programlarının  planlanmasından  sorumludur  ve  üzerinde  değişiklik  yapma / iptal  etme /  erteleme / tarihini  değiştirme  yetkisine  sahiptir.                                                                                              
 12. ÖN KAYIT :  28  EKİM  2011 - 02  ARALIK  2011  /   KESİN  KAYIT :  15 - 22  ARALIK  2011 /  DETAY  BİLGİ  :  "www. vegader.org  
 13. Bilgi : 272. 228 13 12 (202) ; Doç. Dr. Turan  Civelek,  0. 507 706 55 97 ;  Araş. Gör.  Durmuş F. Başer. //  Lft. Mesai saatleri  dahilinde  arayınız.