ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
DUYURU ( GENEL KURUL 2014 KONUŞMA METNİ)


GENEL KURUL 2014         

  

          Değerli meslektaşlarım;

 

          Daha önceleri İzmir Bölgesi Veteriner Hekimler odasına bağlı iken 1992 yılında o günkü meslektaşların gayretleriyle kurulan Denizli Veteriner Hekimleri Odasının 12. Genel Kurulunu yapacağız;

          Yaklaşık 6 dönemdir gururla ve onurla başkanlığını yaptığım D.V.H. Odasının bu zaman sürecinde nereden nereye geldiği, neleri başarıp, neleri başaramadığımızı geriye dönüp baktığımızda görebiliyoruz.

          Bazı meslekler vardır mensupları mesleğin omuzlarında yükselir, bazı meslekler vardır meslek, mensuplarının omuzlarında yükselir. Veteriner Hekimlik hep mazlumların mesleği olmuştur. Dolayısıyla Veteriner Hekimlik bizim omuzlarımızda yükselecektir.

          Tarihi süreç içinde sürekli gelişme gösteren Veteriner Hekimlik artık klasik hekimlikten farklı bir konuma gelmiştir. Bunun yerine sürü sağlığını ve işletme yönetimini öngören koruyucu hekimliğe bırakmıştır. Bilimsel gelişmeler, son yıllarda ortaya çıkan küresel pandemilere yol açabilecek bir çok zoonozlar, ve toplumdaki sağlık bilincinin artması mesleğimizin önemini her geçen gün arttırmaktadır.

         Toplam A.B. Mevzuatının % 25 ‘ inin Veteriner Hizmetleri ile ilgili olmasının anlamı gelişen dünya şartlarının gıda güvenliği konusunu ön plana çıkarmasıdır. Yine uluslar arası ticarette en önemli kriter gıdaların güvenli olmasıdır.

         İnsanlarda görülen hastalıkların % 60 ‘ nın hayvanlardan geçmesi, özellikle son yıllarda ortaya çıkan yeni hastalıkların % 75 ‘nin zoonoz karakterli olması ve gıdaya bağlı toksikasyon ile enfeksiyonların % 90 ‘nın hayvansal gıdalardan kaynaklanması Veteriner Hekimliği stratejik bir konuma getirmiştir.

          Bundan böyle T.C. Hükümetleri içi boş bir slogan olarak algılanan, çoğu kesim tarafından gerekçesi hala anlaşılamayan “ Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği ” kavramının içini doldurmaya ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

          Gelişmiş ülkelerde tüm meslek ve sektör kuruluşları devlet organları birlikte yüzyıllık stratejik planlar yaparken bizler hala günübirlik politikalarla vakit geçiriyoruz.

          Hâlbuki dünyadaki gelişmeleri takip eden, buna göre kendini konumlandıran yapıların oluşturulması gerekmektedir. Başta Veteriner Hekimliği eğitiminden başlamak üzere teşkilat yapısı, mevzuat, serbest Veteriner Hekimlik, personel, araç gereç, bütçe, akredite olmuş laboratuvarlar ile uluslararası organizasyonlara adapte olmuş bir yapılanma şarttır.

          Ülkemizde 1984 ‘ ten itibaren yapılan reorganizasyonla başlayan problemler, Veteriner İşlerinin resmi otoritesinin olmayışı, meslek uzmanlığının kaldırılışı, hemen hemen her üniversiteye Veteriner Fakültesi açılması ve yılda 1500 Veteriner Hekim mezun olması, kamuoyuna mesleğimizin yeteri kadar tanıtılamaması, Halk Sağlığında gerektiği şekilde yer almaması, Veteriner Hekimlerin Hayvan Refahının baş sorumlusu olması gerekirken konunun hayvan severlere emanet edilmesi, Veteriner Araştırma Enstitülerinden Araştırmanın kaldırılması, Serbest Veteriner Hekimliğin günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenmemesi, Bakanlığın ambleminden meslek simgesinin çıkarılması, Kamuda çalışan meslektaşların özlük haklarının yeteri kadar iyileştirilmemesi, Çevre ve Yaban Hayatında yeteri kadar yer alınmaması, Yerel yönetimlerde etkisizlik ve yetkisizlik, Fakülte Eğitimlerinin sorunları, Gıda, Yem ve Veteriner Sağlık Ürünleri sektöründe yeteri kadar etkili olunamayışı gibi sorunları çoğaltabiliriz.

         Değerli meslektaşlarım;

          Bizlerin görevi sürekli değişim gösteren ve yeni gelişmelerin olduğu bu dünyada bu problemlerin bilincinde olarak çözüm üretmek ve bu doğrultuda mücadele etmektir.

         Değerli meslektaşlarım ;

         1983 yılında Elazığ Veteriner Fakültesinden mezun olup Veteriner Hekim olarak hayata atıldığım günden beri her zaman ve her yerde mesleğimi ve meslektaşlarımı savundum. Elimden geldiğince sürekli mesleki örgüt, toplantı ve etkinliklerde yer aldım. Hak verilmez alınır düsturuyla kimse size alın şunu demez. Hak için mücadele etmek gerekir. Şuurlu, bilinçli, hakkını ve haddini bilen insanlar ve guruplar her zaman diğer kesimlere göre fark yaratmıştır.

         Değerli meslektaşlarım,

          Denizli‘de sizlerin de destek ve gayretleriyle elimizden geleni yaptık. Ben ve arkadaşlarımın yaptığı sadece bir ilk adımdır. Öncelikle meslektaşlar arasında birlik, beraberlik, sevgi ve saygıya dayanan aidiyet duygusunu oluşturmaya çalıştık. Bunun devam ettirilmesi ve daha da geliştirilmesi mesleğimiz açısından önemlidir. Odamızı mekânıyla, işleyişiyle bir kamu kurumu özelliğini taşıyacak şekilde kurumsallaştırdık. Diğer örgütlerle çatışma yerine işbirliği yaparak önemli başarılar elde ettik. En önemlisi de Denizli Kamuoyunda belirli bir yer oluşturduk.

         Değerli meslektaşlarım,

          Sizlerden istirhamım sürekli olarak hem mesleki, hem de kültürel anlamda kendinizi geliştirmenizdir. Ahlaklı, kültürlü, bilgili bir Veteriner Hekim hem kendisine, hem mesleğine,  hem de vatanına ve milletine daha fazla faydalı olacaktır. T.C. bürokratik bir devlettir. Bu anlamda güçlü olabilmemiz için tüm meslektaşların siyasi yapılarda, sivil toplum kuruluşlarında, idari kademelerde ve üretici örgütlerinde imkanların el verdiği ölçüde yer almalarını tavsiye ederim.

         Değerli meslektaşlarım,

          Allah nasip ederse oda yönetimindeki aktif görevimi bu dönem bırakıyorum. İnşallah bizden sonra gelecek arkadaşlarımız, bayrağı daha yukarılara taşıyacaklardır. Ancak her zaman görev alacak arkadaşlarımın ve odamızın hizmetinde olacağımı herkesin bilmesini isterim.

         Değerli meslektaşlarım,

          Görevim süresince herhangi bir meslektaşımı bilmeyerek kırdım veya incittim ise hepsinden özür diliyorum. Bu vesileyle ben tüm haklarımı helal ediyorum. Sizler de bana haklarınızı helal ediniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar, ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim.

                       

                                      Allahaısmarladık…….

                                                                                         Mehmet Ali UZAKGİDER

                                                                                                   Oda Başkanı