ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
DUYURU (11.DÖNEM FAALİYET RAPORU)


11 . DÖNEM  FAALİYET  RAPORU    

 

            Denizli Veteriner Hekimler Odasının 23 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Genel Kurula müteakip yönetime seçilenlerce görev bölümü yapılarak yoğun bir faaliyet dönemine girilmiştir. Bu dönem içerisinde ;

    

1)    Öncelikle meslektaşlarımızla istişare edilerek 6 şar aylık dönemler halinde ücret tarifesi belirlenerek konseye onaylatılmış ve uygulanmıştır.

   

2)    İlimizde yıllardır sağlıklı bir şekilde yürütülen suni tohumlama çalışmalarının bilimsel anlamda eşleştirme programları yapılarak Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile müşterek yapılan çalışmalara ilaveten aynı şartlarda Denizli Süt Üreticileri Birliği ile de protokol imzalanmıştır. Böylece ıslah çalışmaları daha bilinçli yapılmakta ve kayıtlar sağlıklı tutulabilmektedir. Diğer taraftan ücret tarifesinin uygulamasında birliktelik sağlanmış ve meslektaşların ücretlerini toplu olarak garantili bir şekilde almaları temin edilmiştir. Bu uygulama Türkiye geneline örnek teşkil etmiş ve başta merkez konsey olmak üzere diğer odalar da bizden bilgi istemişlerdir.

             

3)    2013 ve 2014 yıllarında Dünya Veteriner Hekimler günü çerçevesinde hem mesleki tanıtım hem de meslektaşlarla müşterek sosyal faaliyetler düzenlenmiştir. Ayrıca Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlamalarında sponsorlar bulunarak geceler düzenlenmiştir.

   

    4) Dünya Gıda Günü , Dünya Süt Günü , Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi mesleğimizle ilgili gün ve haftalarda Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

   

    5) Kurban Bayramı , Salgın hastalıklar , Veteriner Halk Sağlığı gibi konularda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla radyo ve  televizyon  programları yapıldı.   

  

    6) Odamızca 15 Şubat 20014 tarihinde Ev ve süs hayvanları üretim eğitim ve satış yerlerinde görev alacak meslektaşlara yönelik meslek içi eğitim düzenlenerek katılanlara sertifikaları verildi.

   

    7) İlimizde her yıl düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarına Oda olarak iştirak edilerek mesleki tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

 

    8) Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere , Veteriner Hekimler Konseyi ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlediği toplantılara iştirak edilmiş ve mesleğimiz her yerde en iyi şekilde temsil edilmiştir.

   

    9) Devletçe çıkarılan ve çıkarılacak tüm kanun, yönetmelik ve her türlü mevzuat çalışmaları yakınen takip edilmiş, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için büyük çaba ve gayret gösterilmiştir.

   

 10) Odamızca 8 - 12 ekim 2012 Tarihleri arasında Suni Tohumlama Kursu düzenlenerek katılımcılara Sertifika verilmiştir.

 

 11) Sağlık Bakanlığı ve Merkez Konseyimizce 18 – 19 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen IV. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumuna iştirak edilmiştir. 

    

 12)  İlimizde Denizli Valiliğince düzenlenen sektör toplantılarına katılınarak görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.

 

 13) Seçilen tüm yönetim organları ile kahvaltılı istişare toplantısı yapılarak görüş ve öneriler alınmıştır.

 

 14) İlimiz geneli bölgelere ayrılarak bizzat mahallinde yapılan toplantılarla üyelerimizce oda bölge temsilci ve temsilci yardımcıları seçilerek sorunların yerinde çözülmesi sağlanmıştır. 

          

 15) Seçilen bölge temsilcileri ile üçer ayda bir yapılan toplantılarla müşterek karar alma, birlikte hareket etme ve alınan kararlara il genelinde meslektaşların uyması sağlanmıştır.

     

 16) İlimizde düzenlene muhtelif festival, konferans ve panel gibi etkinliklere oda olarak iştirak edilmiştir.

   

 17) İl müdürlüğü ile müşterek tarımsal yayım ve danışmanlık sertifikası sahibi üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 

 18) Meslekte 40 yılını doldurmuş ve mesleki faaliyette bulunmayan meslektaşlardan üye aidatının alınmamasına karar verilmiştir.

 

 19) Meslekte 30 yılın üzerinde hizmeti olan meslektaşlara polis evinde kahvaltı verilerek bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

 

 20) Yerel seçimlerde gerek Belediye Başkanlığına gerekse Meclis üyeliğine aday olan meslektaşlara yemekli basınla tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

 

 21) Odamızca başta Tarsim Eksperi olan meslektaşlara yönelik “ Arı yetiştiriciliği ve Arı hastalıkları “ konularında sertifikalı eğitim verildi.

   

 22)  Her yıl Ramazan ayı içerisinde geleneksel olarak iftar yemeği düzenlenmiştir.

 

 23)  İl Müdürlüğü ile salgın hastalıklarla mücadele konusunda aşılama kampanyasında başlangıç itibarıyla Çivril ve Beyağaç ilçelerinin 2014 yılı sonbahar aşılamasının Veteriner Hekimler odasınca yapılması hususunda protokol imzalanmıştır.

 

 24) Denizli de faaliyet gösteren dokuz Tarım ve Hayvancılığa hizmet eden oda ve birlikler bir araya gelerek Tarım ve Hayvancılık Platformu oluşturmuşlardır. Güç birliği yaparak sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesinin yararlı olacağı görüşüyle odamızda bu platformda yer almış olup altışar aylık dönemlerde yapılacak olan dönem sözcülüğünü odamız üstlenmiştir.

 

               Dönem Yönetimi Kurulu ve diğer yönetim organları olarak birlik , beraberlik içinde bütün meslektaşlarımızın problemleriyle ilgilenilmiş ve  her yerde mesleğimiz ve meslektaşlarımız en iyi şekilde temsil edilmiştir. Denizli İlinde sağlanan huzur ve birliktelik için elden gelen yapılmıştır. Burada ifade edilemeyen daha bir çok faaliyette bulunulmuştur.

 

Saygıyla arz ederiz. Yönetim Kurulu.    

 

     

Mehmet Ali UZAKGİDER                Türkay  BERBEROĞLU                        Şükrü  KURAL

            BAŞKAN                                     SEKRETER                                       MUHASİP

 

 

                            Feyzi  ÖLMEZ                                      İsa  AKKAYA

                                  ÜYE                                                    ÜYE