Denizli Veteriner Hekimleri Odası, Veteriner Hekim, Veteriner Hekimlik, Hayvan Sağlığı, Hayvan Tedavisi, Veteriner Odası, Veteriner Hekimler Birliği, Hayvan Sağlığı Hizmetleri, 

Denizli'de Veteriner Hizmetleri, Veteriner Hekimlik Derneği, Denizli Hayvan Sağlığı, Veteriner Hekimlik Mesleği, Veteriner Hekimlik Odası Üyelikleri, Denizli İl Veteriner Hekimleri, Hayvan Koruma, Hayvan Hastanesi,

 Hayvan Sağlığı Eğitimi, Veteriner Hekimlik Mevzuatı, Veteriner Hekimlik Etik Kuralları, Denizli Veteriner Hekimlik Hizmetleri, Denizli Hayvan Hakları, Veteriner Hekimlik Seminerleri, Hayvan Sağlığı Kontrolleri, Hayvan Refahı, Veteriner Hekimlik Eğitimi, 

Denizli Veteriner Hekimleri Odası'na Hoşgeldiniz.

  • Türkçe
whatsapp

Şiddete Hayır!

Denizli Veteriner Hekimleri  Odasından
Kamuoyuna!
ARTIK YETER !!!

Yaşamın tüm alanlarında kadına, çocuğa, hayvana ve doğaya karşı uygulanan şiddet, sağlık alanında da hızla artmış ve artık dayanılmaz bir boyuta gelmiştir. Veteriner hekimler de bu şiddetin en büyük mağdurlarından  olmakta, mobbinge, tacize, lince, şiddete uğramakta, darp edilmekte, hatta öldürülmektedirler. Son olarakta maalesef İlimizde Petpro Veteriner Kliniği sahibi meslektaşımız Veteriner Hekim Mertcan Atmaca bir hasta yakını tarafından kliniğinde görev başındayken saldırıya uğrayarak darp edilmiş ve eli kırılmıştır. Ne yazık ki meslektaşımız bir süre görevini yapamayacak duruma gelmiştir.

Sağlığın her canlı için hak olduğunu savunarak, hayvan sağlığı için ülkenin en ücra köşelerinden kent merkezlerine kadar her yerde hizmet veren veteriner hekimler, mesleklerinin doğası gereği, aynı zamanda halk sağlığının da koruyucusudurlar. 2022 yılı Nisan ayında, toplum sağlığını korumaya çalışırken görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale’nin katilinin cezası henüz kesinleşmemişken, geçtiğimiz aylarda  muayenehanesinde saldırıya uğrayan meslektaşlarımız, sigortalı hayvan eksperliği yapan ve görevi başında saldırıya uğrayan meslektaşımız, koruyucu aşılama yapmak için köye, kırsala, yurdumuzun en ücra yerleşim yerlerine kadar gittiğinde saldırıya uğrayan gerek kamu çalışanı gerekse serbest çalışan Veteriner Hekim meslektaşlarımız olmuştur.
         
Ancak unutulmamalıdır ki; Veteriner Hekimlerin toplum için sağlıklı gıdanın kontrolünü yaparken baskıya, mobbinge uğraması, aşılamaya giderken tehdit edilmesi, üreticiye destek olurken güvende olmaması, yerel yönetimlerde sahipsiz hayvanlar için çalışırken mobbinge, linçe uğraması, kendi özsermayesi ile kurduğu muayenehanesinde güvenli olmayan koşullarda çalışmak zorunda bırakılması ; aslında toplum sağlığının, hayvan refahının, ülke hayvancılığı ve ekonomisinin saldırıya-şiddete uğramasıdır!                                              

Veteriner Hekimlerin, hangi alanda çalışırsa çalışsın aynı zamanda kamu hizmeti verdiği göz ardı edilmemelidir.
         
Veteriner Hekimler her şeye rağmen pandemide olduğu gibi depremde de gıda işletmelerinde, köylerde ve muayenehanelerindeki görevlerini aksatmadılar, hastalarını bırakmadılar. Buna karşın, tüm ısrarlarımıza rağmen Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaktadırlar. Oysa Veteriner Hekimler yasalar önünde sağlık çalışanıdır, bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, Veteriner Hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir.
         
Görevi başında şiddete uğrayan meslektaşımız Petpro Veteriner Kliniği sahibi Veteriner Hekim Mertcan Atmaca’nın yanında olduğumuzu bildirir; yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak, Veteriner Hekimlerin Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmesi ve yasanın tavizsiz uygulanması gerektiğini hatırlatıyoruz. Tüm Veteriner Hekim meslektaşlarımız adına yönetim kurulu olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve  meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.
En son olarakta diyoruz ki;   ŞİDDET VARSA VETERİNER HEKİM YOK !!!
           

Denizli Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu adına
Feyzi ÖLMEZ
Oda Başkanı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

HADİ KONUŞALIM

   info@denizlivho.org.tr

   (0258) 265 72 73

BİZİ ZİYARET ET

   Atalar Mahallesi 954 Sokak No:7/1 (Çatalçeşme Oda Tiyatrosu Arkası) Pamukkale / DENİZLİ / TÜRKİYE